ΓΚΟΥΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 12 - 16345, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ    
Τ. 210 9951019 , 210 9951039    
F. 210 9951072
e-mail: info@goumasacc.gr

ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ